Marka Tescil İçin Gerekli Belgeler

Marka tescil belgesi için Türk Patent ve Marka Kurumu’na gerekli belgelerin eksiksiz iletilmesi gerekmektedir. Patent alma şartları ve marka tescil belgesi evrakları, belirtilen şekillerde tamamlanmalıdır.

Bu evraklar;

  • Marka tescil başvurusu yapılacak olan markanın logo, yazı karakteri, amblemi, ambalajı ya da etiketi gibi kurumsal unsurları. Bu evraklar, aynı zamanda logo tescil işlemleri içerisinde de yer almaktadır.

  • Şahıs başvuruları (gerçek kişiler) için marka tescil belgesi başvurusu yapacak olan kişinin T.C kimlik numarası (nüfus cüzdanı fotokopisi).

  • Tüzel kişiler için ticari unvanın tamamı, şirkete ait olan vergi dairesi ve vergi numarası (vergi levhası), şirketin açık adresi
  • Marka tescil belgesi başvurusu yapılacak olan malların ya da hizmetlerin listesi. Bu liste marka sınıfları belirlemek için kullanılmaktadır.

  • Vekaletname ya da sözleşme. Marka tescil belgesi süreçlerini yürütmede kullanılmak üzere vekalet vermek için gerekli belgeler bulunmaktadır.

  • Marka tescil belgesi için ödeme yapılan başvuru ödeme dekontu.

Marka tescil belgesi almak için yürütülen her süreç, prosedüre uygun olarak yapılmalıdır. Logo tescili, isim patenti başvurularında da Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından talep edilen evraklar tamamlanmalıdır. 

Türk Patent ve Marka Kurumu, online evrak sistemi ile bu evrakları talep etmektedir. Marka tescil belgesi alımında fiyatlar, başvuru yapılan marka sınıfları doğrultusunda değişiklik göstermektedir.